fbpx

Welzijnsmelding voor projecten/partners

De welzijnsvraag is een partnerspecifieke implementatie van de goedemorgen-vraag. Het biedt de partner krachtige mogelijkheden om opvolging te geven aan welzijnsmeldingen vanuit Compaan-gebruikers.

Globaal zijn de kenmerken en mogelijkheden hiervan de volgende:

  • Via ERP partner in te stellen of van de welzijnsmelding gebruik kan worden gemaakt
  • Door partner per Compaan-gebruiker in te stellen of de welzijnsmelding actief is
  • Dubbel beheer via het Portaal wordt voorkomen (partner heeft de controle)
  • Uniforme dag en tijdstip voor tonen van welzijnsvraag bij alle Compaan-gebruikers van partner
  • Algoritme voor resulteren in welzijnsmelding (bijv. 3 maal achtereen beantwoord met “slecht”)
  • Optioneel gebruiken van actielijst in partneromgeving voor opvolging melding
  • Optioneel e-mail sturen naar één of meerdere e-mailadressen bij welzijnsmelding

Relatie tot goedemorgen-vraag

Contactpersonen van de Compaan met tenminste zorg-rechten, kunnen via het Portaal een goedemorgen-vraag instellen. Dat zorgt ervoor dat de Compaan-gebruiker op gezette tijden de vraag krijgt hoe het met hem of haar gaat. Daar is dan op te antwoorden met drie mogelijkheden:

Goedemorgenfunctie Compaan

De gegeven antwoorden zijn terug te zien in het Portaal. Bovendien kan elke contactpersoon instellen of er een e-mail moet worden gestuurd als de vraag met “slecht” wordt beantwoord.

Welzijnsvraag

Via het ERP kunnen wij per partner de welzijnsoptie inschakelen. Met deze optie kunnen partners voor elke individuele klant die onder de betreffende partner valt, ervoor kiezen de welzijnsvraag te activeren. De welzijnsvraag is qua uiterlijk op het Compaan exact hetzelfde aan de goedemorgen-vraag. De Compaan-gebruiker zal geen verschil zien. Waar wel een duidelijk verschil in zit, is het beheer aan de achterkant.

Gevolgen

Het activeren van de welzijnsvraag bij een Compaan-gebruiker, heeft het directe gevolg dat alle eerder ingestelde goedemorgen-vragen bij deze gebruiker worden verwijderd. Bovendien kunnen contactpersonen daarna geen nieuwe goedemorgen-vragen meer toevoegen of de welzijnsvraag via het Portaal aanpassen of verwijderen. Wel komen ingestelde meldingen per e-mail – zoals beantwoording met “slecht” – nog steeds bij de contactpersoon binnen. Hoe de pagina in het Portaal er dan uit ziet:

Goede morgen functie

Dit uniforme beheer bij de partner is bewust zo gekozen. Het voorkomt dat contactpersonen en de partner dezelfde welzijnsvraag aanpassen. Bovendien kan het tot de onwenselijke situatie leiden dat een Compaan-gebruiker kort achter elkaar exact dezelfde vraag krijgt voorgeschoteld.

Het activeren van de welzijnsmelding voor een gebruiker gebeurt in de partneromgeving. Na het inschakelen ontvangt deze gebruiker voortaan op het vaste moment de welzijnsvraag. Als de antwoorden daar aanleiding toe geven, wordt er een welzijnsmelding gemaakt.

Overzicht welzijnsmeldingen

Partners waarbij de welzijnsoptie geactiveerd is, zien een extra menu-knop in de partneromgeving: Welzijn. Hieronder zie je alle gegenereerde welzijnsmeldingen terug, ongeacht of er een e-mail is verzonden en of er een actie is aangemaakt. Per melding zie je ook de 5 laatst gegeven antwoorden.

E-mail bij welzijnsmelding

Optioneel is via het ERP is in te stellen bij welk e-mailadres een welzijnsmelding terecht moet komen. Meerdere ontvangers nodig? Stuur dan een e-mail naar (adres).

Om privacyredenen bevat het e-mailbericht enkel de naam van de gebruiker en een link naar de klantkaart in de partneromgeving. Pas in de partneromgeving zijn alle details zichtbaar.

Actie bij welzijnsmelding

Optioneel is via het ERP in te stellen dat er een actie in de actielijst moet komen bij een welzijnsmelding. Vervolgens kunnen medewerkers van de partner vanuit de actielijst de meldingen oppakken. Op die manier weet men precies welke meldingen nog opgepakt moeten worden, en ziet men ook terug wie een eerdere melding heeft afgehandeld.